Gün

Saat

Dakika

Saniye
DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) Çalışma Grubu’nun geleneksel toplantısı haline gelen Antimikrobik Kemoterapi Günleri’nin (AKG) 15.’si, bu yıl 9-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul’da, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenecektir.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da AKG’de, yeni antibiyotikler, standart ve hızlı antibiyotik duyarlılık testleri, antibiyotik direnç mekanizmaları, duyarlılık testi sonuçlarının yorumlanması ve sonuç raporu düzenlenmesi, ‘European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing’’deki yenilikler, MİK’in önemi ve kliniğe yansıması, nükleik asit temelli duyarlılık testleri, heterodirenç, antimikrobiyal yönetim, sinerji testlerinin tedavideki yeri, M. tuberculosis, anaerob bakteriler ve mantarlarda duyarlılık testleri gibi çok geniş çeşitlilikteki konular, uzman bilim insanları tarafından veya onların moderatörlüğünde, çoğu olgu bazlı ve tartışmalı gerçekleştirilecek olan oturumlarda irdelenecektir.

Sempozyumumuzun bilimsel verimliliğinin, bu oturumlara sizlerin bizzat vereceğiniz katkılar ve sunacağınız bildiriler sayesinde çok yükseleceğine inanıyoruz. Sizleri 15. AKG’ne davet etmekten onur duyar, saygılar sunarız.

Sempozyum Başkanı
Ufuk HASDEMİR

Sempozyum Sekreteri
Serap SÜZÜK YILDIZ

ADTS Başkanı
Deniz GÜR